SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12, 43/12, 10/13 ,37/13, 39/ 14, 16/15, 23/15) u članku 35. stavak 1. točka III., iza riječi »trgovina i proizvodnja prehrambenih proizvoda«, dodaju se riječi: »drogerija, trgovina prehrambenih proizvoda vlastite proizvodnje i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 372-01/16-01/09

URBROJ: 2213/01-01-16-5

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr