SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

23.

Na temelju članka 36. st.10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada u 2016. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Malog Lošinja za 2016.godinu utvrđuju se slijedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u 2016.godini:

-područje Grada Malog Lošinja sa pojačanim nadzorom u samom centru Grada, a naglasak se stavlja na Ulicu Braće Vidulića,

-područje Grada Malog Lošinja, Čikat,

-okolica odlagališta otpada »Kalvarija«,

-područje Grada Malog Lošinja, uvala Baldarke,

-područje Grada Malog Lošinja, predio Privlaka,

-područje Grada Malog Lošinja, Kovčanje,

-područje naselja Veli Lošinj, lokacija Čorba,

-područje otoka Ilovika.

Pojačani nadzor u provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada također će provoditi na podru čjima svih mjesnih odbora, a to su slijedeći: Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sv. Jakov, Ćunski, Veli Lošinj te mjesni odbori otoka Ilovika, Suska i Unija.

Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. provodit će se slijedeće posebne mjere:

-učestala kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,

-postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

-postava informacije o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanja otpada,

Članak 4.

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3., u 2016. godini, koristiti će se dio sredstava iz proračuna Grada Malog Lošinja stavka R0544 - komunalne usluge (intervencije na javnim površinama).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/16-01/12

Urbroj: 2213/01-01-16-8

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr