SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u loklanoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09, 32/09 i 10/ 13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja

Članka 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 42/10,7/11, 37/11 i 10/15) u članku 2. stavka 1. točka 15. mijenja se klasifikacijski rang 13 i koeficijent 1,25 i glasi: »12.klasifikacijski rang« »koeficijent 1,70«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 7. dodaje se radno mjesto mjesto »Viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša«, 6.klasifikacijski rang», »koeficijent 3,05«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točka 14. radno mjesto mjesto »Referent za sportsku dvoranu« se briše.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 120-01/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr