SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

18.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Nar.nov.,br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016.godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016.godinu (Službene novine PGŽ br. 37/15), članak 11. mijenja se i glasi:

»Namjenski prihodi iz članka 10. stavka 1. koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/09

URBROJ: 2213/01-01-16-16

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr