SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

16.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015 . godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavljen u Službenim novinama PGŽ br. 39/14,10/15 i 37/15 planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-održavanje javnih površina

-parkovno uređenje javnih površina

-odvodnja oborinskih voda

-održavanje groblja

-prijevoz vode i javni izljevi

-održavanje fontana i urbane opreme

-održavanje obale

-održavanje javne rasvjete

-održavanje prometne signalizacije

-održavanje nerazvrstanih cesta

-obavljanje deratizacije i dezinsekcije

-obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih i ostvarenih sredstava i izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenim novinama PGŽ-a.

Klasa: 361-02/16-01/03

Ur.broj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ante Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr