SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA JELENJE
5

5.

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je

I. IZMJENE i DOPUNE
Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2005. godinu donijet je na 26. sjednici održanoj 30. studenoga 2005. godine.

Proračun je sadržavao:

- planirane prihode od 12.670.000,00 kuna

- planirane izdatke od 12.670.000,00 kuna

a novoizmjenjeni i dopunjeni Proračun sadrži:

- planirane prihode od 16.953.379,89 kuna

- planirane izdatke od 16.953.379,89 kuna

Članak 2.

Projekcije za 2006. godinu, odnosno 2007. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Pregled prihoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći dio, te izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio sastavni je dio ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2005. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/

Ur. broj: 2170-04-05-1

Dražice, 17. ožujka 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2005. god.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

izmjene i dopune Proračuna općine   
izmjene i dopune Proračuna općine   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=122&mjesto=51218&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr