SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

DOPUNU PLANA
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

I.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/15) dopunjuje se tako da se u tabelarnom prikazu iza rednog broja 10 dodaju se redni brojevi od 11 do 14.

Pod rednim brojem 2 mijenja se okvirno vrijeme provedbe savjetovanja i očekivano vrijeme donošenja akta tako da okvirno vrijeme provedbe savjetovanja treba biti: »svibanj-lipanj i studeni 2016.«, a očekivano vrijeme donošenja akta: »lipanj-srpanj i prosinac 2016.«.

Pod rednim brojem 9 mijenja se okvirno vrijeme provedbe savjetovanja tako da umjesto: »ožujak 2016.« treba biti: »svibanj 2016.«

II.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/16-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-16-11

Punat, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr