SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA JELENJE

14.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09. i 13/13.), načelnik Općine Jelenje donio je dana 3. ožujka 2016. godine

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Jelenje

Članak 1.

Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima.

Članak 2.

Plaću službenika i namještenika, čini umnožak koeficijenta radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi plaća za rad službenika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, službeniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika iznosi 3.890,00 kuna.

Članak 4.

Koeficijenti za izračun utvrđeni su Odlukom o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/13).

Članak 5.

Pojedinačna rješenja o plaći odnosno naknadi za rad službenika i namještenika donosi pročelnik jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Općine Jelenje.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje od 18. rujna 2013. god., KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2170/04- 02-13-2.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 113-07/16-01/1

Ur. broj: 2170/04-02/01-16-2

Dražice, 3. ožujka 2016.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51218&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr