SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA JELENJE

9.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12 i 68/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarivanju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje u 2015. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 3. 12. 2014. godine, s I. Izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godine, usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 9. 9. 2015. godine, II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje usvojene na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održane dane 14. 12. 2015. god. i preraspodjele prihoda i rashoda.

Članak 2.

U 2015. godini planiran je prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 145.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 125.856,34 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2015. godini.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/16-01/03

Ur. broj: 2170-04-01-01/16-5

Dražice, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr