SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA DOBRINJ

6.

Na temelju članka 61.a, stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeće mjesnih odbora na području općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području općine Dobrinj

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj, i to:

1.Vijeće Mjesnog odbora Čižići - za naselja Čižići i Rudine - 7 članova,

2.Vijeće Mjesnog odbora Sveti Vid - Gostinjac - 5 članova,

3.Vijeće Mjesnog odbora Gabonjin - 5 članova,

4.Vijeće Mjesnog odbora Hlapa - za naselja Gornja i Donja Hlapa - 5 članova,

5.Vijeće Mjesnog odbora Klanice - Tribulje - 7 članova,

6.Vijeće Mjesnog odbora Klimno - 7 članova,

7.Vijeće Mjesnog odbora Kras - 7 članova,

8.Vijeće Mjesnog odbora Polje - za naselja Polje i Žestilac - 7 članova,

9.Vijeće Mjesnog odbora Rasopasno - 7 članova,

10.Vijeće Mjesnog odbora Soline - 5 članova,

11.Vijeće Mjesnog odbora Sužan - 5 članova,

12. Vijeće Mjesnog odbora Sveti Ivan - 5 članova i

13.Vijeće Mjesnog odbora Županje - 3 člana.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2016. godine.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjih članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-04-01-16-5

Dobrinj, 21. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51514&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr