SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA DOBRINJ

5.

Na temelju članka 28.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.-proč.tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/ 09., 49/11., 144/12., 94/13, 153/13 i 147/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09., 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 22. sjednici održanoj dana 21.03.2016. godine, donosi

IZVJEŠTAJ ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 2015. GODINE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a)opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b)financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-03/1

Urbroj: 2142-04-05-16-4

Dobrinj, 21. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51514&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr