SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA MATULJI

3.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, dana 4. 2. 2016. god. donosi:

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O IMENOVANJU ČLANOVA SOCIJALNOG
VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 30/09 i 4/11), članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

U Socijalno vijeće Općine Matulji imenuju se sljedeći članovi:

1.RADOSLAV MEDICA, predstavnik Općine Matulji - predsjednik

2.BISERKA BAŠA, dr. med., primarna zdravstvena zaštita - potpredsjednica

3.VESNA MATETIĆ, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Opatija
-Aktiv Crvenog križa Matulji - član

4.ILIJA KOZINA, Centar za socijalnu skrb Opatija
- član

5.BRUNA ŠEŠKAR, Udruga umirovljenika Matulji
- član

6.KRISTIJAN MALNAR, Župa Krista kralja Matulji
- član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na WEB stranici Općine Matulji.

KLASA: 022-05/16-01/2

URBROJ: 2156-01-01/16-01

Matulji, 4. veljače 2016.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
dr. sc. Alen Host

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=964&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr