SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA ČAVLE

6.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 20/14, 26/14 i 27/15) i Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 4. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O PREDLAGANJU ČLANA NADZORNOG
ODBORA GORANSKOG SPORTSKOG CENTRA D.O.O. DELNICE

Članak 1.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Goranskog sportskog centra d.o.o., Delnice, Školska 24, da na dužnost člana Nadzornog odbora kao predstavnik Općine Čavle imenuju DEJANA LJUBOBRATOVIĆA.

Članak 2.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke mandat traje 4 godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/01

URBROJ:2170-03-16-01-7

Čavle, 4. veljače 2016.

Općinsko vijeće Općine Čavle

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr