SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA ČAVLE

5.

Na temelju članka 3., stavka 1., točkom 10., i članka 11., stavka 2., Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj: 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 4. veljače 2016. godine donijelo je

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH
POSLOVA OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U članku 31. Odluke o obavljanju dimnjačarskim poslova Općine Čavle (Službene novine Primorsko goranske županije 35/2015) mijenja se članak 31. stavak 1. i tako da isti sada glasi:

(1) Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna ako obavlja dimnjačarske poslove bez ugovora o koncesiji (članak 4.).

Iza stavka 1 dodaje se stavak 2 koji glasi:

(2) Fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost izreći će se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna ako obavlja dimnjačarske poslove bez ugovora o koncesiji (članak 4.).

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Čavle stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Članak. 3.

Sve ostale odredbe Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Čavle (Službene novine Primorsko goranske županije 35/2015) ostaju na snazi.

KLASA:021-05/16-01/01

URBROJ:2170-03-16-01-8

Čavle, 4. veljače 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr