SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA ČAVLE

3.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 4. veljače 2016. godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
ČAVLE ZA 2016. GODINU S FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2015. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Čavle od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2016. godinu:

1.Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za iduću godinu donosi:

a.Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu

b.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima

2. Općinski načelnik donosi:

a.veljača - Plan vježbi civilne zaštite

b.ožujak/travanj - Plan pozivanja Postrojbe civilne zaštite opće namjene

3. Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja

a.održava sastanak u siječnju i svibnju 2016. godine

b.na sastanak Stožera poziva se i zapovjednik Postrojbe CZ

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

a.djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

b.obučavanja i vježbe izvode se prema planu nastave, odnosno operativnom programu temeljenom na pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

c.provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (3 sezonska vatrogasca)

d.provodi vježbu evakuacije u DV Čavlić i OŠ Čavle

5. Hrvatski crveni križ

a.provodi edukaciju učenika OŠ Čavle i polaznika DV Čavlić na temu sigurnosti i pružanja prve pomoći

6. Postrojba civilne zaštite

a.lipanj/srpanj - vježba i obuka članova Postrojbe civilne zaštite u organizaciji DUZS Rijeka i DVD Čavle

b.rujan/listopad - vježba i obuka članova Postrojbe civilne zaštite, Šapjane

c.zapovjednik Postrojbe sudjelovat će na sastancima Stožera

7. Povjerenici civilne zaštite

a.povjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe

8. Pravne osobe koje pružaju usluge

a.potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

b.dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

9. Edukacija mještana

a.edukacija o sustavu civilne zaštite i postupanjima u slučaju katastrofa i velikih nesreća u obliku tiskanog materijala u sklopu Gmajne, glasila Općine Čavle, kao i na web stranici Općine

10. Edukacije djece u školama i vrtićima

a.vježba evakuacije u DV Čavlić i OŠ Čavle

b.sudjelovanje skupine učenika OŠ Čavle na olimpijadi civilne zaštite u Kostreni

c.edukacija učenika OŠ Čavle i polaznika DV Čavlić, sigurnost i pružanje prve pomoći, provodi GDCK

11. Uspostava sustava uzbunjivanja

a.dogovor sa Županijskim centrom 112 o postavljanju nove sirene na Domu Čavle

b.postavljanje nove sirene na Dom Čavle

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2170-03-16-01-5

Čavle, 4. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr