SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA PUNAT

3.

Na temelju članka 13. stavka 2. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (KLASA: 114-01/14-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1- 14-1 od 4. rujna 2014. godine) i članka 51. stavka 3. točke 11. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

I.

U Etičko povjerenstvo imenuje se:

1. Drago Bonifačić, za predsjednika;

2. Hrvoje Mrakovčić, vijećnik Općinskog vijeća Općine Punat, za člana;

3. Ivana Svetec, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, za članicu.

II.

Prava i obveze Etičkog povjerenstva propisana su Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 114-01/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-16-16

Punat, 19. siječnja 2016.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr