SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 12//05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), Rješenja o istovremenom raspuštanju općinskog vijeća Općine Matulji i razrješenju Općinskog načelnika Općine Matulji i njegovih zamjenika (»Narodne novine« broj 5/16) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Matulji (»Narodne novine« broj 5/16) povjerenik Vlade RH donosi dana 26. siječnja 2016. godine

ODLUKU
O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA OPĆINSKIH TIJELA
I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE MATULJI
za razdoblje od 1. 1. - 31. 3. 2016. g.

OPĆI DIO

Članak 1.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Matulji u prvom tromjesječju 2016. g. (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu dan nakon objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. g.

Klasa: 400-08/16-01/2

Ur. broj: 2156-04-01-16-1

Matulji, 26. siječnja 2016.

Povjerenik Vlade RH

Dr. sc. Alen Host, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=963&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr