SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) dana 21. siječnja 2016. godine, općinski načelnik Općine Čavle donosi

PLAN
prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu i upravu Općine Čavle za 2016. godinu

I.

Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u 2016. godini.

II.

U upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 14 službeničkih mjesta a popunjeno je 10 službeničkih mjesta i predviđena su 2 namještenička mjesta, a popunjeno je 1 namješteničko mjesto.

III.

U 2016. godini planira se prijam 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme i 1 namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

IV.

U 2016.godini planira se prijam polaznika na određeno vrijeme na 12 mjeseci na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja - 3 polaznika s visokom stručnom spremom.

V.

Plan prijama u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ovaj Plan objavit će se i na web stranici Općine Čavle www.cavle.hr.

Klasa: 022-05/16-01/03

Ur. broj: 2170-03-16-01-09
Čavle 21. siječnja 2016.

Općinski načelnik

Željko Lambaša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr