SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

4.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08 i 61/11) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi dana 26. siječnja 2016. godine sljedeći

PLAN PRIJMA
U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA
NOVOG VINODOLSKOG ZA 2016. GODINU

I.

Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2016. godine (kratkoročni plan).

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog u:

. Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 8 radnih mjesta

U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti planira se prijam službenika/ice na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela na neodređeno vrijeme - sa visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

. Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje predviđeno ukupno 12 radih mjesta i popunjena 9 radnih mjesta

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje planira se prijam službenika/ice na radno mjesto referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu na neodređeno vrijeme - sa srednjom stručnom spremom - upravne, ekonomske ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

. Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu predviđeno ukupno 5 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta

III.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 112-01/15-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-16-5

Novi Vinodolski, 26. siječnja 2016.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Velimir Piškulić, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=963&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr