SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. dana 26. siječnja 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Temeljem članka 8. Društvenog ugovora o osnivanju Poduzetničkog centra VINODOL d.o.o., zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. utvrđuje slijedeće:

- razrješuje dosadašnjeg gradonačelnika Olega Butkovića, dipl. ing. kao člana Skupštine Društva

- imenuje Velimira Piškulića, oec., zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika za člana Skupštine Društva

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/10

Ur. broj: 2107/02-04-16-6

Novi Vinodolski, 26. siječnja 2016.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Velimir Piškulić, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=963&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr