SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 2. Subota, 30. siječnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

1.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. dana 26. siječnja 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Temeljem članka 15. Društvenog ugovora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. utvrđuje slijedeće:

- razrješuje dosadašnjeg gradonačelnika Olega Butkovića, dipl.ing. kao predstavnika Grada Novog Vinodolskog u Skupštini Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

- imenuje Velimira Piškulića, oec., zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika za predstavnika Grada Novog Vindolskog u Skupštini Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/10

Ur. broj: 2107/02-04-16-8

Novi Vinodolski, 26. siječnja 2016.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Velimir Piškulić, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=963&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr