SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

91.

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13 i 85/15) i čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Punat donosi

P L A N
savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom
javnošću u 2016. godini

I.

Plan savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području općine Punat.

II.

U 2016. godini savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u tablici koja je sastavnim dijelom ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/15-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-15-48

Punat, 30. prosinca 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr