SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj sjednici 20. održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo

PROGRAM OBRAZOVANJA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa obrazovanja je da se uz redovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje kroz provođenje dodatnih programa za razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih.

Svrha Programa je i stipendiranje nadarenih učenika i studenata prema kriterijima utvrđenim općim aktima Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Cilj Programa je unapređivanje znanja učenika koji se ističu u određenim redovnim programima , odnosno potpora najuspješnijima i njihovo osposobljavanje za uključivanje u rad i život zajednice, te kroz godišnje dodjele stipendija nadarenim učenicima i studentima motiviranje učenika za postizanje što boljih rezultata tijekom njihova obrazovanja.

Cilj programa je također razvoj tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja, te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se aktivnošću i brojem zahvaćene djece i dosegom u realizaciji pedagoškog standarda odnosno usklađenošću sa Državnim pedagoškim standardom u rokovima - brojem djece po razredima, brojem učitelja i stručnih suradnika i ostalog osoblja kao i materijalni uvjeti rada.

Učinci provođenja ovog Programa mjerljivi su obuhvatom školske djece, nekim od oblika školskog odgoja i obrazovanja, prezentacijama postignuća učeničkih radova, sudjelovanjima na učeničkim natjecanjima, izložbama i smotrama .

Članak 4.

Program se sastoji od tri programske cjeline sa podcjelinama i to:

1. Programi obrazovanja:

a) Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja,

b) Dodatni programi srednje školskog obrazovanja.

2. Stipendiranje nadarenih učenika i studenata - pomoć učenicima i studentima.

Članak 5.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće opće poslove i društvene djelatnosti.

Za potrebe provođenja Programa obrazovanja u 2016.godini u proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 331.000,00 kn. Za stipendiranje i obrazovanje nadarenih učenika i studenata 40.000,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-06/15-01/8

Ur.Broj:2107/02-01-15-4

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr