SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je

PROGRAM GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE I
SAKRALNE BAŠTINE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novi Vinodolski je osiguranje sredstava za financiranje projekata u poljoprivredi i turizmu, zatim poticanje razvoja poduzetništva kroz sufinanciranje Poduzetničkog centra i udruženja obtrtnika te subvencioniranje kamata poduzetnicima na odobrene kredite, izrada prostorno-planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko- goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se razvojem turističke ponude na području Grada, otvaranjem odnosno izgradnjom novih objekata za razne djelatnosti, a naročito sa naglaskom na proizvodne djelatnosti koja će doprinijeti novim zapošljavanjima na području Grada.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novi Vinodolski planirana su sredstva u iznosu od 3.928.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Za nastavak uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV očekuje se i sufinanciranje Ministarstva turizma u iznosu od 750.000,00 kn.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na sedam programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-06/15-01/8

URBROJ: 2107/02-01-15-9

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr