SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

44.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donosi

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn i to:

-39.000,00 kn temeljem površine objekta u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

-11.000,00 kn temeljem stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. po projektima utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 363-02/15-01/29

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51250&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr