SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

40.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. g odine donijelo je

OPĆI PROGRAM MJERA POTICANJA
RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu:Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provođenje mjera iz Programa, način planiranja sredstava za realizaciju mjera, te provedbu mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Članak 2.

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 3.

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu,ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa,korištenja poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada.

Iznimno od stavka 1.ovog članka Korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski subjekti neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi i sjedištu odnosno prebivalištu.

III. NOSITELJI PROGRAMA

Članak 5.

Nositelji ovog Programa je Grad po Povjerenstvu za provođenje mjera poticanja poduzetništva (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik Grada i Poduzetnički centar VINODOL d.o.o. (u daljnjem tekstu:Poduzetnički centar).

IV. MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Članak 6.

Mjere iz područja Programa utvrđuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 302-02/15-01/26

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr