SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA MATULJI

44.

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. i 60. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/ 14) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 22. 12. 2015 donosi

IZMJENU STATUTARNE ODLUKE
o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni
Statuta Općine Matulji

Članak 1.

Članak 1. stavak 2. Statutarne odluke o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 14) mijenja se i glasi:

»Mjesni odbor Mihotići obuhvaća sljedeće područje:

-cijelu ulicu Put Luskino

-cijelu ulicu Slavići

-cijelu ulicu Put Uroša Radeta

-cijelu ulicu Put Stanka Luksetića

-cijelu Ulicu Matka Mandića

-cijelu Ulicu Dušana Mavra

-cijelu ulicu Kučići

-cijelu ulicu Mihotićev prolaz

-cijelu ulicu Put brdo

-cijelu ulicu Jugova rebar

-cijelu Ulicu Šime Jurčića

-cijelu ulicu Put Perinovo

-ulicu Ruhčev put, osim kućnog broja 1

-cijelu ulicu Put Mileve Sušanj

-Ulicu 43. istarske divizije, kućne brojeve 25a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 A, 41, 42, 42A, 42B, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 53B, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69A, 70, 71, 72, 73, 73B, 73C, 74, 74A, 75 i 75A

-ulicu Pobarska cesta, kućne brojeve: 14, 16, 18 i 18 a

-ulicu Put Pubovo kućne brojeve: 1,2,3,5,7,9,10,11 i 13

-ulicu Rukavac, kućne brojeve: 1,2 i 3.

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:026-01/14-01/1

URBROJ:2156-04-01-15/6

Matulji, 22. prosinca 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji
Slobodan Juračić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51211&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr