SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

71.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09, 53/10, 10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj na 21. sjednici održanoj dana 23.12.2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području Općine
Dobrinj za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošiti će se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 1. 1. 2016. godine.

Klasa:400-08/15-01/01

Ur.broj:2142-04-05-15-34

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr