SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

59.

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 53/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 16 i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12), članka 31.Statuta Općine Dobrinj(»Službene novine« PGŽ br 35/09,10/ 13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj 23. 12. 2015. godine, donosi

PROGRAM IZGRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom izgradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj 1016, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01/01

Ur.broj: 2142-04-05-15-39

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51514&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr