SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

58.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/04,178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12.i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/ 10, 10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 21. sjednici održanoj dana 23. 12. 2015. g. donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za javne površine, groblja, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorske goranske županije, a stupa na snagu 01.01. 2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01/01

Ur.broj: 2142-04-05-15-30

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51514&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr