SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

75.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12. i 68/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
Općine Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračunu Općine Jelenje za 2016. godinu.

Članak 2.

U 2016. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 144.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošiti će se za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2016. godini.

Članak 4.

Ovaj Program izvršavat će se ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine Jelenje, te se tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno o raspoloživim sredstvima.

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u prvom tromjesečju nakon isteka godine na koju se ovaj Program odnosi.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Jelenje, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-05/15-01

Ur. broj: 2170-04-01-15-1

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr