SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

71.

Na temelju članka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93.), članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji
Općine Jelenje u 2016. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2016. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jelenje, a u svezi s:

1. promicanjem kulture (sufinanciranje programa i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja, poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija),

2. sufinanciranjem aktivnosti u području obrazovanja (škola stranih jezika)

3. sufinanciranjem programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju (sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i projekata.)

4. stipendiranjem učenika i studenata

5. potpora vjerskim zajednicama.

Članak 2.

Proračunom Općine Jelenje planiraju se sredstva za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju, i religiji za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. 1. 2016. godine.

Klasa: 500-02/15-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-15-1

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr