SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

57.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 8/08, 61/11) i članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/ 13) Načelnik Općine Jelenje donio je dana 15. prosinca 2015. godine

PLAN
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini planira se prijam 4 osobe, od čega:

. 1 osoba sa završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili informatičke struke

. 2 osoba sa završenim završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske ili građevinske struke

. 1 osoba sa završenim preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i obavit će se na mrežnoj stranici Općine Jelenje www.jelenje.hr.

Klasa: 112-01/15-04/01

Ur. broj: 2170/04-03-15-4

Dražice, 15. prosinca 2015.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr