SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

77.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

1. Izmjenu i dopunu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat
za 2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2015.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14) članak 13.st.5. mijenja se i glasi:

»Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog i školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.«

Članak 2.

Ova 1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-19

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr