SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

76.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Satuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18.prosinca 2015. godine donosi

2. Izmjenu i dopunu Plana razvojnih programa
Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama za
2016. i 2017. godinu

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Punat za 2015. g. s projekcijama za 2016. i 2017.godinu ( Službene novine Primorsko-goranske županije »br. 40/14 i 26/15) članak 1. mijenja se i glasi:

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Punat povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Planom razvojnih programa Općine Punat predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova 2. Izmjena i dopuna Plan razvojnih programa za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-17

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr