SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

74.

Članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 157/13, 152/14 i 99/15), članak 9. stavak 4. Zakona o zdrastvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članak 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članak 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvu na području
Općine Punat u 2015. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2015. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/14 i 26/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u socijalnoj skrbi kako slijedi:

1. Programska djelatnost prema Odluci o socijalnoj skrbi:

Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, brinuti o korisnicima socijalne skrbi. Prava u sustavu socijalne skrbi su:

-Mjesečna novčana naknada;

-Jednokratna naknada;

-Uvećana jednokratna naknada;

-Jednokratna naknada za pogrebne troškove;

-Naknada za troškove stanovanja;

-Troškovi ogrjeva;

-Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem;

-Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

-Naknada troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju;

-Naknada troškova školske marende;

-Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola te redovite studente;

-Naknada troškova nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola;

-Naknada troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne);

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01/15-15

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr