SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

73.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba
u predškolskom odgoju i obrazovanju na području
Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2015. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/14 i 26/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u školstvu kako slijedi:

1. Predškolski odgoj:

U programu javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2015. godini obuhvaćeni su elementi putem kojih se osigurava otvorenost programa predškolskih ustanova za potrebe djece i stvara se mogućnost djetetu da oblikuje i kreira uvjete u kojima će boraviti u vrtiću i sudjelovati u programu.

Osmišljeno i poticajno okruženje svakom djetetu, polazniku vrtića, daje mogućnost cjelovitog razvoja, a isto tako i svakom zaposleniku vrtića da svoj rad provede kvalitetno.

Ostvarivanjem prava i odgovornosti roditelja i odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu ostvaruje se pravo djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje u duhu demokratskog društva.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove 2. izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja i obrazovanju stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/6

URBROJ:2142-02-01-15-14

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr