SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

68.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18.prosinca 2015.godine donosi

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Punat za 2015.g. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu ( Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14 i 26/15) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015.g. I to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ova 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2015.g. s projekcijama za 2016. i 2017.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-9

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržanćić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr