SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/1, 82/ 04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu
na k.č.br. 8612/1 i k.č.br. 8613/1, k.o. Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu za izgradnju stambenih nizova za izgradnju stanova po program poticane stanogradnje stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje, a koje će se graditi na k.č.br. 8612/1 i k.č.br. 8613/1, k.o. Punat.

Članak 2.

Utvrđuje se visina naknade za građevinsko zemljište iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 960,00 kn/m2 neto za neto korisnu stambenu površinu.

Utvrđuje se visina naknade za uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, iz članka 1. ove Odluke, u iznosu 960,00 kn/m2 neto za neto korisnu stambenu površinu.

Utvrđuje se da ukupni troškovi iz stavka 1. i 2. ovog članka iznose 1.920,00 kn/m2 neto, za neto korisnu stambenu površinu što preračunato u EUR-e prema srednjem tečaju HNB-a na dan donošenja ove Odluke iznosi 251,41 EUR-a.

Članak 3.

Visina povrata novčanih sredstava za građevinsko zemljište i opremanje istog komunalnom infrastrukturom kao i način i rok isplate utvrditi će se Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između Općine Punat i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat na potpisivanje Ugovora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-4

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr