SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

106.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15 i članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/ 09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

PLAN RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2016. godinu u iznosu od 450.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Plan raspodjela spomeničke rente za 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-08/15-01/10

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=10005&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr