SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

96.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128799, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2015. godinu (»Službene novine PGŽ« br.39/14 i 10/15) članak 2 . briše se i glasi:

Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sljedeće djelatnosti po vrsti, iznosu i izvorima sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 361-02/15-01/12

Urbroj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr