SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA MATULJI

43.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. g. donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za
sklapanje Ugovora

1.Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji da sa Komunalcem d.o.o Jurdani zaključi Ugovor koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 363-02/14-01/71

UR.BR: 2156-04-01-15-17

Matulji, 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr