SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA MATULJI

41.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 147/14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. god., donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije«: broj 40/14 i 20/15), članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

2. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 400-08/15-01/7

URBROJ: 2156-04-01-15-8

Matulji, 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr