SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

89.

Na temelju čl. 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2015. godine donosi

ODLUKU
o visini vrijednosti boda komunalne naknade

Člnak 1.

Utvrđuje se vrijednost boda za obračun komunalne naknade u visini od 1,00 kn.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade (»Službene novine« PGŽ br. 40/11)

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. 1. 2016.godine.

KLASA: 363-03/15-01/24

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 30. studenoga 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=10005&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr