SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

72.

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/ 09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2015. godine, donosi

ODLUKU
o uspostavljanju suradnje između Grada Preloga
i Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Grad Mali Lošinj prihvaća potpisivanje Sporazuma o suradnji između Grada Preloga i Grada Malog Lošinja radi uzajamnog probitka i na dobrobit građana obaju gradova. Sadržaj u oblici suradnje utvrđeni su u tekstu Sporazuma o suradnji Grada Preloga i Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Sporazum o suradnji Grada Preloga i Grada Malog Lošinja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja da potpiše Sporazum o suradnji Grada Preloga i Grada Malog Lošinja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 910-01/15-01/08

Urbroj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 26. listopada 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr