SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

66.

Na temelju članka 93. Zakona o sustavu civilne zaštite, članka 1. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 30/14, 67/14 i 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 26. listopada 2015. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 810-01/15-01/06

URBROJ: 2213/01-01-15-7

Mali Lošinj, 26. listopada 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr