SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA PUNAT

54.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat (¹Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 26/15) općinski načelnik Općine Punat donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

Članak 1.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat imenuju se:

4.Marko Paripović, predsjednik Udruge »Potrošački centar«, predsjednik;

5.Ernest Bonifačić, predstavnik Udruženja obrtnika otoka Krka, član;

6.Yasmina Buweden, predstavnica Općine Punat, članica.

Članak 2.

2Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat KLASA: 080-02/15-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-15-39 od 1. rujna 2015. godine.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-02/10

URBROJ: 2142-02-02/1-15-3

U Puntu, 12. listopada 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr