SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

52.

Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine PGŽ« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09), članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Mišljenja Ministarstva uprave od 8. 9. 2011. godine KLASA: 113-01/11-01/19 i Uputa za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023- 01/15-01/167, članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 14. sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o plaćama i drugim pravima načelnika
i zamjenice načelnika

Članak 1.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici koji obnašaju dužnost profesionalno prava iz rada ostvaruju temeljom prava iz mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja.«

Članak 2.

U članak 7. briše se stavak 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 010-07/15-01/14

Ur. broj: 2170/04-04-15-3

Dražice, 9. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr