SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

44.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 15. sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Općine Jelenje

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Jelenje

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivan Zoretić Španac

3.Civilna zaštita Općine Jelenje - postrojba opće namjene, povjerenici

4.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

5.Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka

6.Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Članak 3.

S operativnim snagama iz članka 2. pod rednim brojem 5. i 6. zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji temeljem kojih se definiraju ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Jelenje, te im se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Jelenje.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Jelenje.

Članak 4.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Jelenje.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 5.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Jelenje.

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Jelenje.

Članak 6.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Jelenje su:

1. KD Autotrolej d.o.o.

2. KD Jelen d.o.o.

3. Emico d.o.o.

4. Obrt Brko Dražice

5. Osnovna škola Jelenje-Dražice

6. Dječji vrtić Grobnički tići

7. NK Rječina

8. Brodokomerc d.o.o.

9. Gostiona Rječina

10. Picerija Leon

11. Pekara »Lišćevica«

12. Hrvatski Caritas

13. Veterinarska stanica Rijeka

Pravne osobe iz stavka 1. nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama istima se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Jelenje.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje zaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Jelenje.

Članak 7.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- članka 36., 37. i 38. Zakon o sustavu civilne zaštite, (»Narodne novine« broj 82/15),

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 86/06),

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/15-03/01

Ur. broj: 2170/04-04-15-3

Dražice, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr