SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

41.

Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine PGŽ« broj 33/01. 60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) članka 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje, članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 15. sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU
o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja

Dobitnici javnih priznanja za 2015. god. ostvaruju pravo na novčanu nagradu u visini:

- 1.500,00 kn za dobitnika nagrade za životno djelo,

- 1.500,00 kn za dobitnika nagrade za pojedinca za uspjeh u prethodnoj godini

- 3.000,00 kn za dobitnika nagrade kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje

- 1.500,00 kn za dobitnika nagrade - najbolji učenik Osnovne škole Jelenje-Dražice

- 1.500,00 kn za dobitnika nagrade - najbolji srednjoškolski učenik

- 700,00 kn za dobitnika 1. mjesta za najuređeniju okućnicu

- 500,00 kn za dobitnika 2. mjesta za najuređeniju okućnicu

- 700,00 kn za dobitnika 1. mjesta za najuređeniju balkon

- 500,00 kn za dobitnika 2. mjesta za najuređeniju balkon

Obrazloženje:

Općinsko vijeće Općine Jelenje donijelo je 17. ožujka 2011. god. Odluku o javnim priznanjima Općine Jelenje. Člankom 4. Odluke propisano je da Općinsko vijeće na prijedlog načelnika općine utvrđuje visinu novčane naknade za javna priznanja prema kategorijama.

Proračunom Općine Jelenje za 2015. god. osigurana su sredstva za javna priznanja slijedom čega je utvrđen prijedlog visine novčane nagrade kao u izreci.

Klasa: 061-01/15-03/15

Ur. broj: 2170/04-03-15-1

Dražice, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr